Helsefagarbeideren 1 - 2015

Returadresse Delta Postboks 9202 Grønland 0134 Oslo Som medlem av Helsefa arbeidere i Delta har du mulighet til å være med landsmøte 16.-18. april 2 Sundvolden hotell i Busk Alle medlemmer har møt talerett, så her har du anl å belyse det du brenner f For mer informasjon og gå inn på aktivitetskalen delta.no. Deltakeravgift ti Begrenset antall plasser. KJÆRE MEDLEM A HELSEFAGARBEID I DELTA Helsefagarbeidere i Delta gir et yrkesfaglig tilbud til alle som jobber med pleie og omsorg innenfor helse- og sosialsektoren. HOVEDSATSINGSOMRÅDER Vi ivaretar medlemmenes yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser og arbeider for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og faglig kompetanse. LOKALE AKTIVITETER Vi har lokale aktiviteter i de fleste fylker. Lokalapparatet er meget aktivt og arrangerer en rekke møter og kurs. FAGLIG OPPDATERING Alle medlemmer mottar tidsskriftet Helsefagarbeideren fire ganger årlig og temahefter. SeniorforskerRobert Salomon vedAFI sier at medarbeiderstøtteogdet å bli verdsattog "sett"på jobber viktig for trivsel. Side 14-16 Oppgavedeling i sykehus -et aktuelt temapåårets fagarena Side 20 Medhjerte forgodhelse Den glemte pasientgruppen: God smertebehandling gir færre adferdsproblemer Se SideNe 4-9 Nr. 01 2014 Helse fagarbeideren Løshelsefag-kryssordetog vinnflottepremier! Side 25 97651_helsefagarb._1_2014.indd 1 17.02.14 07:48 Tverrfaglig innsatsteam sørger for atbrukerne klarer hverdagen selv SIDE 7-9 AdaSofieAutegard jobber utrettelig for åbedre for- holdene forbarngjennom StineSofiesStiftelse SIDE 10-11 Medhjerte forgodhelse Veddemenskanminnene fraet langt liv iNorgeutviskes formange innvandrere. Pleiere somkankommuniserepåmorsmåletgir trygghet SE SIDENE 16-19 NR. 02 2014 Helse fagarbeideren Velferdsteknologiske løsninger kommer for fullt SIDE 22-25 99334_helsefagarb_2_2014.indd 1 06.06.14 10:42 Helse fagarbeideren FOTHELSE I ELDREOMSORGEN Føtte som varer livet ut temahefte 91251_temahefte__fot_2012.indd 1 19.11.12 10.44 Helse fagarbeideren Fagskoleutdanning ForhelseFagarbeidere temahefte Ett yrkE, mangE mulighEtEr 95458_temahefte__utdanning_2013.indd 1 24.10. 13 15:03 H lse fagarbeideren HØRSELSPROBLEMERHOS ELDREOG PLEIETRENGENDE TEMAHEFTE NÅR HØRSELEN TRENGER HJELP 98988_temahefte__hørsel_2014.indd 1 07.05.14 09:45 Vi tilbyr medlemskap for helsefagarbeidere, hjelpe- pleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper innen helse- og sosialsektoren, uavhengig av utdanningsnivå. Elever, lærlinger og studenter er også velkommen som medlemmer. Helsefagarbeidere i Delta Lakkegata 23, Pb. 9202, 0134 Oslo Tlf: Delta Direkte 02125 www.delta.no/helsefagarbeidere www.delta.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy