Helsefagarbeideren 4 - 2018

10 Helsefagarbeideren lukthåndtering vil kunne bety mye for livskvaliteten til en allerede utsatt bruker- gruppe, sier Breievne. - Lukthåndtering bør knyttes til kvalitetssikring slik at det også løftes til ledernivå, sier hun. Hun nevner at med samhandlingsreformen i Norge er det stadig flere arbeidsplasser i hjemmet hos pleietrengende. Også en annen stor reform, Leve hele livet, kan nevnes i forhold til lukt. - Aktiviteter og fellesskap er kjerneom- råder i Leve hele livet-reformen. Tenk på hvordan lukt spiller inn på muligheten til å delta i aktiviteter og felleskap, sier forskeren. Utvikle en profesjonalitet også hos bestiller-leddet Mye av helse- og omsorgstjenestene i dag er styrt av bestiller-utfører-modellen. Breievne mener den som vurderer behovet for hjelp også må være involvert. - For å slå fast at her er det luktproblematikk må man ha kunnskap om lukt og hvordan det kan håndteres, mener Breievne. - Det finnes for eksempel luktreduserende bandasjer. Mange kunne få bedre hjelp til å redusere lukt. Vond lukt er virkelig hemmende for sosiale fellesskap. Og ingen vil være nær deg hvis du lukter vondt, for eksempel på dagsenter. Det går an å gjøre noe med det til en viss grad. Det er ekstra utfordrende i hjemmet fordi man der er i skjæringspunktet mellom det private og offentlige, sier hun. Helsefagarbeiderne viktig gruppe i forhold til lukt Selv i de vanskeligste situasjonene er det noe som kan gjøres for å lette situasjonen. At noen vet hvordan pasienten har det kan minske ensomheten. - Jeg tror helsefagarbeidere er en viktig gruppe. De er kanskje mer eksponert enn sykepleiere og kommer hjem til brukere som kanskje heller ikke klarer å holde hjemmet rent og pent. Jeg vet ikke om helsefagarbeidergruppen gjør dette anner­ ledes. Jeg kunne tenke meg å snakke med dere om det, sier Breievne. Klager ikke over lukt - Jeg hører sjelden og aldri at helsefagarbeidere klager over lukt og gris i hjemmet. Tidligere var det en del snakk om røyk i heimen, som igjen gjorde at det luktet røyk av arbeidsklærne til helsefagarbeideren, sier leder for Helse­ fagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes. Jette Dyrnes synes det er spennende at forsker Grete Breievne vil snakke med henne om helsefagarbeiderne og hvordan de møter luktproblematikk. I første omgang stilte Jette Dyrnes spørsmål på Facebooksiden til Helsefagarbeidere i Delta om lukt er et tema på arbeidsplassen. Facebook-svar fra helsefagarbeidere om lukt: Lukt er tema noen steder Utfra svarene kan det se ut som at lukt bare diskuteres når det er luktproblematikk som kan løses, for eksempel ved å tilby hyppigere dusj. Mange pleietrengende får ikke hjelp til å dusje mer enn en gang i uken, men kan tilbys dusj to ganger i uken hvis det oppleves som nødvendig. Uutholdelig lukt som man ikke opplever at man kan gjøre noe med bagatelliseres kanskje, nevner noen. En person skriver at de diskuterer vond lukt av hensyn til pasientens verdighet og av hensyn til andre pasienter og melder fra slik at vedkommende kan få hjelp til personlig hygiene og tilbud om hygieneprodukter. En skriver at det er viktig å snakke om lukt for å avklare hva som er årsaken. Dårlig ånde kan komme av sykdom i munnhulen eller tennene, eller av alvorlig infiserte sår. En annen skriver at hun prøver å ta opp temaet vond lukt med bruker, men ser an hvordan hun skal ta det opp. De fleste gangene går det bra og hun opplever ikke at det fører til økt skam for bruker å snakke om lukt. Alderen på brukeren spiller inn En helsefagarbeider som ikke ønsker å svare offentlig på Facebook, skriver dette om lukt i en e-post som vi får lov til å referere fra: «På min arbeidsplass er min opplevelse at jo eldre brukerne er, jo mindre skal det snakkes om. Yngre brukere, opp til kanskje 60 år, «tør» vi liksom si det til hvis de lukter, og praten om det kan gå rundt lunsjbordet og i rapporten hvor alternativer for å bøte på problemet blir diskutert. På eldre brukere, blir det som regel «huff... han/hun har en forferdelig kroppslukt... ja ja... ikke noe å gjøre med det.» Foto: Anne C. Eriksen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy