Helsefagarbeideren 1 - 2020

28 Helsefagarbeideren Motsatt vei; tilsvarende statistikk for dem som var hjelpepleier i 2008: Ytterligere karrierevalg med mindre grupper fra 10-40 ansatte er hjelpepleiere som er blitt adjunkt, adjunkt med tilleggs- utdanning, rådgiver, fagleder og virksom- hetsleder og som har fått god utvikling. Andre som var hjelpepleier for ti år siden er blitt barnehagelærere, miljøveileder, for- skjellige sekretæryrker, arbeidsleder, sosial- kurator, saksbehandler, pedagogisk leder, uten at det har gitt særlig bedre lønnsutvik- ling (penger er ikke alt!). Videreutdanning lønner seg Et karriereløp er bra for de som har det i seg, men hva med de som trofast blir ved sin lest hele livet? Som gjør det de kan best, og blir ved det? Skal det være slik at man må bytte jobb for å få opprykk? Lønnssystemet må også ta vare på dem som holder hjulene i sving, dag ut og dag inn. Her har vi en jobb å gjøre. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at det forhandles om alt som står i hele tariffavtalen – blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Neste år er det mel- lomoppgjør – da forhandles det kun om økonomiske tillegg. Viktige ord Forhandlingene er fulle av tekniske uttrykk. De brukes for å regne sammen verdien av alle tilleggene i et kalenderår. Det er for å få sammenlignbare tall med frontfaget for alle områdene: – Overheng brukes for å beskrive virk- ningen (i år) av lønnsøkninger som ble vedtatt i fjor og årslønnsvirkning er virk- ningen av økninger ut året i år. – Glidning brukes for lønnsvekst som skjer utenom tariffoppgjør. – Sentrale og lokale tillegg brukes for å skille mellom det som forhandles frem mellom partene i hovedoppgjøret og det som skjer på arbeidsplassen. (I år venter de fleste at det kommer til å bli lokale for- handlinger i KS-området!) Nå kan du følge oppgjøret med litt ekstra ballast; godt lønnsoppgjør! Grafen viser lønnsutvikling for hjelpepleiere som har utdannet seg til andre yrker spranget for eksempel fra assistent eller pleiemedarbeider til hjelpepleier, har fått bedre lønnsvekst – henholdsvis 49,6 og 46,3 prosent. Dermed er det mulig til å sikre seg ekstra lønnsvekst for den enkelte ved å utdanne seg videre, eller på annen måte bytte stillingskategori. Motsatt vei; tilsvarende statistikk for dem som var hjelpepleier i 2008: 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 645 FAGARB.… 620 SYKEPLEIERE 400 SPESIALHJELPEPLEIERE 145 VERNEPLEIERE 100 MILJØTERAPEUTER 65 LEDERE 55 LEDER KAP. 4 50 SPESIALSYKEPLEIERE 7076 Hjelpepleiere i KS i 2008 , historikk til 2018 Grunnlønn og tillegg i 2008 Grunnlønn og tillegg i 2018 Økning prosent Økt kunnskap er veien videre innen helsefagene FAGSKOLEUTDANNING FOR FREMTIDEN En videreutdanning innen helsefag gir deg økt kunnskap og nye interessante arbeidsoppgaver. Fagskolen innlandet har syv ulike studieretninger innen helsefag på Gjøvik og Storhamar. Sjekk www.fagskolen-innlandet.no for mer informasjon eller ring oss på + 47 61 14 54 00. Søk i Samordna Opptak innen 15. april

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy