Helsefagarbeideren 1 - 2020

Oslofjordfondet skal 14 hjem nå gjennom- gås for å finne ut av dette, syv av dem er hjemmene til helsearbeidere fra hjemme­ tjenesten i Skien kommune. De øvrige er fra vanlige norske hjem, tilfeldig valgt ut. –Det kan tenkes at det finnes flere resist­ ente bakterier i hjemmene til folk som er ansatt i hjemmetjenesten. De er gjerne mer utsatt, forklarer Klein. –Undersøkelsen skal finne ut om det er riktig. Vi ser på risikofaktorer hos pasientene. Forskerne vil finne ut om sykdom­ spatogener som f.eks multiresistente bakterier er mer vanlige i helsearbeideres hjem og vil kartlegge risikoen for å smitte pasienter. – Det er en økt fare for smitte i vanlige hjem, fastslår USN-forskeren. Den første delen av prosjektet skal være avsluttet i løpet av året. I neste fase håper forskerne å få støtte til å gå videre med prosjektet og undersøke ulike typer av tekniske løsninger som kan være aktuelle å ta i bruk. Trenger mer kunnskap Hjemmetjenesten ved Skien kommune er eier av prosjektet, blant annet fordi man ser behovet for kunnskap på området. –Kommunen skal løse flere og flere utfordringer og problemet med smitte er økende, sier May Omland, som er fagsjef for hjemmetjenesten i Skien kommune. –I hjemmetjenesten møter vi et helt annet pasientsegment og vi trenger mer kunnskap om smitte og hvilke smittekilder vi finner i hjemmene. Dette er kunnskap vi ikke har i dag. Omland forklarer at dagens helsehjelp er langt mer avansert enn tidligere. I tillegg finnes det også mer bakterier med antibio- tikaresistens og forekomst av bakterier som MRSA er økende. –Dessuten er det nok en del forhold i hjemmene som vi ikke tenker så mye på, legger hun til. Hun understreker at muligheten for forebygging er en viktig side ved pro- sjektet. Mer kunnskap om smittekilder og smittetyper i hjemmene gjør at de kan være mer oppmerksomme på potensiell smitte. –Vi er glade for å være med i prosjektet, sier hun. Den største utfordringen med prosjektet er ifølge Omland det vi ikke vet. –Det finnes ikke mye kunnskap om smitteforhold i hjemmene. Kan vi få mer kunnskap og innsikt i dette, så vil det være viktig i seg selv, sier hun. Når man ikke vet, så vet man heller ikke hvordan man skal unngå smitte selv, bidra til smittespredning eller oppdage patogener på et tidlig stadium. Dermed kan prosjektet gi betydelige helsegevinster både for brukerne selv og for helsearbeiderne. –Det er mye enklere å beskytte seg på et sykehus eller på et sykehjem, men hjemmene er jo brukernes arena som involverer både våre ansatte og brukerne. –Vi må se hva som er potensialet. Dette er veldig interessant, sier Omland entusiastisk. –Prosjektet skal ivareta både HMS og pasientsikkerhet. Vi skal både beskytte oss selv og pasientene. Kan du tenke deg en plass i styret til Helsefagarbeidere i Delta? Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne kandidater til neste styreperiode. Valget skjer under landsmøtet 27 – 29 april 2021. I løpet av våren vil alle medlemmer motta en e-post med nærmere informasjon om hvordan valgprosessen foregår. VIL DU VITE MER? Ta kontakt med valgkomiteen: valg@helsefagarbeidere.no Valg av styre for perioden 2021 – 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy