Helsefagarbeideren 1 - 2021

40 Helsefagarbeideren STYREMEDLEM REGION MIDT (Trøndelag og Møre og Romsdal) Eva Annette Drage (gjenvalg) Alder 50 år, Ålesund. Eva Annette Drage er utdannet hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri. Hun har vært medlem i prøvenemda, veileder for lærlinger og plasstillitsvalgt, og arbeider i hjemmesyke- pleien i Ålesund. Hun synes det er viktig å «stå på for yrket» og at kriteriene for fagprøvene blir tilnærmet lik over hele landet. VARAMEDLEM REGION MIDT Tove Knudsdatter Sylte (gjenvalg) Alder 51 år, Ålesund. Tove Knudsdatter Sylte er utdannet omsorgsarbeider. Hun arbeider nå på sykehjem, men har også arbeidet i hjemmesykepleien og på sykehus. Som aktiv i hjelpekorps har hun deltatt på flere kurs innen Røde Kors. Andre forslag til styremedlem: Kurt Bjørgum, Averøya STYREMEDLEM REGION VEST (Sogn og Fjordane og Hordaland) Helene Steine (ny) Alder 35 år, Bergen Helene Steine er helsefagarbeider og har tatt ABC-demens videreut - danning. Hun jobber på sykehjem, demens/somatisk, og prøvde andre jobber først, men etter å ha «prøvd» sykehjem mente hun det var der hun ville være, og har aldri angret. For henne er det viktig å arbeide med fagutvikling, kompetanseheving og å fremsnakke yrkesorganisasjonen vår. VARAMEDLEM REGION VEST Marit Svortevik (gjenvalg) Alder 64 år, Fjaler Marit Svortevik er hjelpepleier i vernepleie, med videreutdan- ning i psykiatri, og arbeider innenfor psykisk helse. Hun er hovedtillits- valgt, med erfaring fra kommunestyret og en del frivillige organisasjoner. STYREMEDLEM REGION SØR-VEST (Agder og Rogaland) Caroline Obrestad (ny) Alder 29 år, Nærbø Caroline Obrestad er helsefagarbeider og arbeider på sykehjem. Hun har tatt ettårig fagskole i psykisk helse og rusarbeid med lønn, og har hatt samme arbeidsplass i åtte år. Hun er glad i jobben sin, brenner for Helsefagarbeidere i Delta, og er med på verving og stands. VARAMEDLEM REGION SØR-VEST Åse Næsse (gjenvalg) Alder 41 år, Haugesund Åse Næsse er utdannet hjelpe- pleier, og ansatt i et bo- og avlast- ningshjem for barn og unge. Hun har også erfaring fra sykehjem og hjemmetjeneste. Andre forslag til styremedlem: Alexander Skadberg Annette ønsker at våre medlemmer blir sett av arbeidsgiver. På Helenes arbeids - plass får helsefag­ arbeidere være ledere, og utføre det de er utdannet til. Caroline vil at vår yrkesorganisasjon skal vokse, og at det må bli mulig å få en hundre prosent stilling. Åse vil gjerne fronte kompetansen våre medlemmer har, og at arbeidsgiver ikke forfordeler høy­ skolegruppene. Marit mener det er viktig med bredest mulig kompetanse i grunnutdanninga. Tove er en sprudlende dame, har god faglig innsikt og er stolt av faget sitt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy