Helsefagarbeideren 4 - 2020

Helsefagarbeideren 43 Helsefagarbeideren Utgiver: iÃiv>}>ÀLiˆ`iÀi ˆ iÌ> Internett: ÜÜÜ°…iÃiv>}>ÀLiˆ`iÀi°˜œ ‡ ÜÜܰ̈`ÃÎÀˆvÌiÌ°…iÃiv>}>ÀLiˆ`iÀi°˜œ Forsidefoto: œ˜> >Õ}ˆ` Annonser: Salgsfabrikken AS ved Lena Gard lena@salgsfabrikken.no /v\ ³ {Ç ™£™äÎnÈÇ Opplag: £ä°£ÇÈ Opplagstall godkjent av Fagpressen -- \ £n™Î‡ÈÈ£8 iÃiv>}>ÀLiˆ`iÀi˜ ÃÌÞÀià iÌÌiÀ ,i`>ŽÌ©À«>Ž>Ìi˜ œ} 6CÀ 6>Àܓ‡«>Ž>Ìi˜° Vi tilbyr medlemskap for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper innen helse- og sosialsektoren, uavhengig av utdanningsnivå. Elever, lærlinger og studenter er også velkommen som medlemmer. (IVUULY Wr OLSZLMHNHYILPKLYLU Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen helse og omsorg ved å formidle historier fra arbeids- plasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Med fagartikler går vi i dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. Vi vil bidra til at helse- fagarbeidere som yrkesgruppe videreutvikler sin faglige identitet. Vi dekker saker om eldre og funk- sjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og vel- ferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreut- danning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår. Bestill abonnement: www.tidsskriftet.helsefagarbeidere.no )LU`[[ [LTHOLM[LY P \UKLY]PZUPUN Temaheftene for helsefagarbeidere gir innføring i viktige fagområder på en variert og lettlest måte. Heftene inne- holder grunnleggende fakta om temaet, praktiske råd og innføring i helsetjen- ester knyttet til feltet. Reportasjer fra inspirerende arbeidsplasser, intervjuer med fagpersoner fra relevante fagfelt og tips til videre fordypning. Innholdet i temaheftene kan knyttes opp til kompetansemål i læreplanen og gir i mange tilfeller innføring i fagområder der det eksisterer lite informasjon. Utgitte temaer: diabetes – kultur – menneskerettigheter – matomsorg – munnhelse – hørsel – fothelse Bestill temahefte: jette.dyrnes@delta.no Skriv navn på hefte, antall eksemplar, mottakeradresse og fakturaadresse. NR. 012020 Helse fagarbeideren Fagtidsskrift forHelsefagarbeidere iDelta Slik skapes heltidskultur SIDE 13 Å DELTA I MATLAGINGEN ER BRA FOR KOSTHOLDET SIDE 6 ØKTGRUNNBEMANNING RESSURSVAKTER LANGVAKTER ࠫ9:;<95<: BEMANNINGSENHETER VIKARPOOL BEDRERESSURSUTNYTTELSE 105564_helsefag 1_2020.indd 1 13.02.2020 12:02 Helse fagarbeideren MENNESKERMEDUTVIKLINGSHEMMING TEMAHEFTE JOBBEN SOM MILJØARBEIDER p107428_temahefte__2020.indd 1 23.04.2020 08:35 Fire utgaver av fagtidsskrift i året og regelmessige utgivelser av temahefte. 350,- kr Bestill klassesett 500 kr + porto for 20 eks av et temahefte. 30 kr + porto per eksemplar. NO - 1430 Region Nord Helene Berg Johansen helene.berg.johansen@helsefagarbeidere.no {£Ó £™ nΣ Region Innlandet Elin Ulsaker iˆ˜°ÕÃ>ŽiÀJ…iÃiv>}>ÀLiˆ`iÀi°˜œ ™x£ Ó£ ™È{ Delta Ung Caroline Regine Arnesen caroline.arnesen@helsefagarbeidere.no Design og trykk: iÀŽÕÀ À>wÎ Ƃ-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy